Latgales dati

1941. gada 14. aprīlis

LPSR Tautas komisāru padome pieņem lēmumu ierādīt Baltijas sevišķajam kara apgabalam zemes platības Latvijā, tostarp arī Latgalē - Daugavpils apriņķī Krivānos 456 ha, Kauperniekos pie Krustpils - 245 ha, pie Aglonas stacijas - 40 ha, Rēzeknes apriņķa Ozolaines muižā - 89 ha.
Attiecīgs kara apgabala vadības lūgums tika atsūtīts 1941. gada 11. aprīlī. Tajā norādīts, ka pavisam Latvijā pieprasīti 16 zemes gabali kara lidlauku ierīkošanai.

Atsauces
  • Izpostītā zeme. II daļa. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas laukiem. Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš. Latvijas Valsts arhīvs, 1997. 24.-28.lpp.
  • Riekstiņš, J. “PSRS tautas komisāra Latvijas okupācijas plāns un tā īstenošana.” http://lpra.vip.lv/tk_ok_plans.htm (05.12.2022).