Latgales dati

1941. gada 15. marts

Latvijas PSR Tautas komisāru padome pieņem (pilnīgi slepeni) lēmumu vairākas vietās ierīkot sarkanās armijas artilērijas poligonus. Vienu poligonu paredzēts būvēt Daugavpils apriņķa Līksnas pagastā. Šim nolūkam paredzēts pārvietot 112 zemnieku saimniecības ar 3900 ha zemes.

Atsauces
  • Izpostītā zeme. II daļa. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas laukiem. Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš. Latvijas Valsts arhīvs, 1997. 21.-24.lpp.