Latgales dati

1955. gada 15. augusts

Lēmumu pieņem Daugavpils rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas sašaurināta sēde. Tiek ierādīti 4 zemes gabali 361 ha kopplatībā. Agrāk tā bija Ļeņina, Maļenkova vārdā nosauktā kolhoza un kolhoza "Gaisma" zeme, kā arī Naujenes mežniecības valsts mežu fonda zeme. Lēmums paredz arī rajona nozīmes ceļu slēgšanu.
Šajā teritorijā tiks būvēts lidlauks, izvietota karaspēka daļa.

Atsauces
  • Izpostītā zeme. II daļa. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas laukiem. Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš. Latvijas Valsts arhīvs, 1997. 84.-86.lpp.