Latgales dati

1957. gada 18. janvāris

LPSR Ministru padome nolemj piešķirt pastāvīgā lietošanā lidlauka "Daugavpils" (saukts arī Dvinska) 3 zemju gabalus vairāk nekā 80 ha apmērā, kas agrāk piederēja kolhozam "Gaisma", Ļeņina vārdā nosauktajam kolhozam.

Atsauces
  • Izpostītā zeme. II daļa. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas laukiem. Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš. Latvijas Valsts arhīvs, 1997. 86.-87.lpp.