Latgales dati

1945. gada 12. aprīlis

Pēc PSRS Valsts aizsardzības komitejas lēmuma Latvijas Padomju valdība un Komunistiskās partijas Centrālās komitejas birojs pieņem lēmumu par 4 lidlauku būvniecību Latvijā, tostarp arī pie Daugavpils. Lai realizētu šo lēmumu, līdz 20.aprīlim (t. i. nedēļas laikā !!!) pārvietot zemnieku saimniecības, kas atrodas lidlauku celtniecībai paredzētajā atsavināmajā zonā.

Atsauces
  • Izpostītā zeme. II daļa. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas laukiem. Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš. Latvijas Valsts arhīvs, 1997. 39.-40.lpp.