Latgales dati

1942. gada 27. aprīlis

Poļu emigrācijas valdības premjerministrs V.Sikorskis uzdot Armia Krakowa vadībai pastiprināt diversijas un sabotāžas. Šos uzdevumus veica diversiju tīkls "Wachlarz" (Vēdeklis), kura 5.iecirknis ar vadību Viļņā izvērsa darbību arī Latgalē. Kā sevišķi svarīgs tika norādīts Daugavpils transporta mezgls un dzelzceļa līnijas no Daugavpils uz Pleskavu un Polocku. 5.iecirkņa komandieris Leons Kopļevskis (Leon Koplewski) 1942.gada ieradās Daugavpilī un tās apkārtnē, lai nodibinātu sakarus ar vietējiem poļiem.
Daugavpilī izveidojās pretestības grupa F.Čehoviča vadībā, kura ar "Wachlarz" atbalstu un palīdzību noorganizēja vairākus sekmīgus diversijas un sabotāžās aktus un dzelzceļiem. Grupas 17 dalībnieki tika arestēti 1943.gada novembrī, kuriem nāves sods izpildīts Biķernieku mežā 1944.gada 1.augustā.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Poļu nacionālā kustība Latvijā vācu okupācijas laikā (1941-1944).” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 10. sējums. Rīga, 2007. 256.-270.lpp.