Latgales dati

1942. gada 4. maijs

Latgalē uzsākta darbaspēka vervēšanas akcija Vācijas rūpniecības uzņēmumiem un lauksaimniecībai. Tā tika attiecināta vienīgi uz vietējiem krieviem (pārsvarā vecticībniekiem) un poļiem. 1942. gada 27. maijā SD ziņoja, ka līdz šim izdevies uz Vāciju izvest 4300 krievu un poļu.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Poļu nacionālā kustība Latvijā vācu okupācijas laikā (1941-1944).” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 10. sējums. Rīga, 2007. 241.-242.lpp.
96dab3db58021318bd5bc4759d3910611630b0e5