Latgales dati

1941. gada 4. decembris

Vācu varas iestādes Daugavpilī sāka poļu pretošanās kustības dalībnieku arestus. Apcietināti 17 dalībnieki, no kuriem kara beigas ieslodzījumā sagaidīja tikai astoņi. Arestēto vidū minami Vitolds Antoņevičs, Leons Januševkis, Romans Krutikovs, Henriks Valpēters, Jans Rasmanovičs un citi.
Poļu pretošanās kustība tika izvērsta, balstoties uz poļu emigrācijas valdības prenjerministra V.Sikorska rīkojumu 1941.gada 10.oktobrī.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Poļu nacionālā kustība Latvijā vācu okupācijas laikā (1941-1944).” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 10. sējums. Rīga, 2007. 250.-252.lpp.