Latgales dati

1907. gada 28. maijs

1907. gada 15. maijā pēc vecā stila
Ar šo datumu laikrakstā "Gaisma" publicēta ziņa no Kalupes, kur vietējais prāvests Jānis Velkme iesniedzis skolu direkcijai prasību atvērt skolu latviešu valodā. Pagasta apspriedē domas šajā jautājumā dalījās. Pēc laikrakstu informācijas pagasta vecākais Staņislavs Kokins šo ideju neatbalstīja.
Ir ziņas, ka vēl 1908. gadā atļauja netika saņemta un J.Velkme esot iesniedzis jau 3 lūgumus.
Kalupes tautskolas izveidošanas ideju kā piemēru citiem minēja F.Trasuns, aicinādams arī citos apriņkos organizēt skolas.
Cara izdotais 1905.gada Manifests atļāva pasniegt latviešu valodā ticības mācību. Latgales redzamākie darbinieki uzstāja, lai arī visas mācības būtu latviešu valodā. Pirmie uz šo prasību atsaucās kalupieši.

Atsauces
  • “Iekšzeme.” Vēstnesis. 1907. 29.maijs.
  • Trasuns, F. “Myusu školu lietā.” Zemkopis. 1907. 17. oktobris.
  • “Latgola.” Zemkopis. 1908. 7. maijs.