Latgales dati

1918. gada 12. marts

Laikraksts iznāca Rēzeknē. Turpināja laikraksta "Drywa" gadagājumus. Redakcija izvietota Kaminska mājā Stolipina prospektā Rēzeknē.
Kopumā līdz 1918. gada 22. novembrim iznāca 36 numuri.
Bija vienīgais latgaliešu laikraksts, kurš iznāca vācu okupācijas laikā t.i. no 1918. gada februāra līdz 1918. gada decembrim. Līdz ar to šis izdevums informēja par notikumiem Latgalē šajā periodā.
"Jaunō Drywa" turpinājums bija pēc astoņiem mēnešiem 1919. gadā izdotais "Latgolas Vōrds".