Latgales dati

1930. gada 12. februāris

Latgalē dzīvo 541 127 iedzīvotāji.
Salīdzinājumam - 1920. g. - 496.226
Salīdzinājumam - 1925. g. - 539.682
Iedzīvotāju skaits novadā ir nedaudz pieaudzis uz dabiskā pieauguma rēķina. Tomēr kopumā Latgali 5 gados atstājuši 38 404 cilvēki, kas devušies uz citiem Latvijas rajoniem.
Daugavpils joprojām ir trešā lielākā Latvijas pilsēta aiz Rīgas un Liepājas, daugavpiliešu skaits pēdējos piecos gados turpināja pieaugt (43 226 iedzīvotāji). Liepājnieku skaists ir samazinājies. Rēzekne ir 6. lielākā Latvijas pilsēta ar 12. tūkst. iedzīvotājiem.
Tautas skaitīšanā konstatēts, ka Daugavpilī latviešu un ebreju skaits ir gandrīz vienāds - pa 11, 6 tūkst.
Latgalē dzīvoja 72% Latvijas krievu, 50% - poļu, 31% - ebreju.
Iedzīvotāju skaits Daugavpilī laikraksta "Latgales Ziņas" versijā:
"Pēc pēdējās 1930. gada tautas skaitīšanas Daugavpilī bija pavisam 43.226 iedzīvotāji, kuri pēc tautībām, apaļos skaitļos rēķinot, sadalās sekosi: latvieši — 11.660, no tiem 5500 ev. luterticīgi, 5960 katoļticīgi un ap 200 pareizticīgi; krievi — 9430, no tiem 4770 vecticībnieki, 3730 pareizticīgi lielkrievi un 1000 baltkrievi; žīdi — 11630, poļi — 9000; vācieši — 580; leiši— 260; nezināmas tautības —370.
Procentos rēķinot lielākās tautības sadalās sekoši: latvieši 26,97%; žīdi 26,92%; krievi 21,82%; poļi 20,84%".

Atsauces