Latgales dati

1711. gada 23. februāris

Bīskapija aptver Latgales teritoriju. Bīskapa krēsls izvietots Dinaburgā. Amatā bija līdz 1716.gadam.
Vēsturē ir pazīstama Šembeka 1715.gada relācija Romas pāvestam Klemensam XI par stāvokli bīskapijā XVII - XVIII gs. mijā. Ziņojumā tuvāk apskatītas šādas baznīcas Latgalē: Daugavpilī — katedrāle, Ludzā, Rēzeknē, Līvānos, Asūnē, Viļakā, Indricā, Krāslavā, Dagdā, Feimaņos, Rušonos, Preiļos, Aulejā, Izvaltā, Kaunatā, Daugavpilī Jēzus Sadraudzības baznīca un dominikāņu baznīcas Pasienē un Aglonā.
Par labu kalpošanu izpelnijās augstāku vietu baznīcas hierarhijā un pagodināts ar Polijas primasa titulu.

Atsauces
  • “Divas bīskapu (Chr. Šembeka 1715. g. un J. D. Puzinas 1749. g. 1) relacijas Sv. Krēslam par Livonijas un Piltenes baznīcas stāvokli.” Grām.: Latvijas Universitātes raksti. 1.sēj. Latvijas Universitāte: 1939. 1.-48.lpp. http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/7/959/1/lurr1939s01n01.pdf. (Romas katoļu fakultātes teoloģijas sērija.).