Latgales dati

1923. gada 23. janvāris

Gajoka dambja remontam piešķirti kredīti sabiedrisko darbu veikšanai (7 milj. rbļ). Darbus un naudu pārzinās apriņķa inženieris. Plūdu bīstamību pastiprināja lielais sniegs 1923. gadā. Gajoka damba ierīkošana (pacelšana un nostiprināšana) noritēja 1923. gad­a laikā. Tika iestādīti vītoli, apsvērta arī bruģēšana.
1923. gada vasarā dambja celtniecībā bija nodarbināti 154 bezdarbnieki (pavisam pilsētā bija reģistrēti 2598 bezdarbnieki). Lai pabeigtu dambja remontu, 1923. gada 25. oktobrī piešķirti 1 milj. rubļu.
Gajoka damba uzlabošana veikta arī 1925. gadā ar bezdarbnieku, karaspēka un vietējo iedzīvotāju un jūras departamenta tehniķu palīdzību, bez speciāla tehniska projekta.
Gajoka dambis remontēts arī 1931.gadā pēc lielajiem pavasara plūdiem, kad radušās sūces 5 vietās. Dambis nostiprināts ar māla kārtu. Izmaksas 8000 ls.
Veco 19.gs. dambi prese sauc par Nikolaja dambi.

Atsauces
  • Segodnja, 1923. 30.oktobris.
  • “Gajoka izlabošanas darbi nobeigti.” Latvijas Kareivis. 1931. 22. oktobrs.
  • “Grib izsargatees no pluhdeem.” Latvija. 1931. 19. maijs.
  • “Valdības darbība.” Latvis. 1923. 30. janvāris.