Latgales dati

1923. gada 17. decembris

Jekaterina Karjakina, Kalkūnu īpašumu mantniece, iesniegusi sūdzību sakarā ar zemes reformas gaitā nacionalizētajiem zemes īpašumiem. Senāts noraida sūdzību par Karjakinai atsavinātajiem īpašumiem - 12 zemes īpašumiem Grīvas miestā.
Par Kalkūnu jaunsaimniecību zināms, ka 1927.gada 25.februārī tika izsolīta iznomāšanai Kalkūnu muižas jaunsaimniecība.

Atsauces
  • “Senats atstājis bez caurskatīšanas sekošās sūdzības par Centralās zemes ierīcības komitejas lēmumiem.” Zemes Ierīcības Vēstnesis. 1924. 12. aprīlis.