Latgales dati

1917. gada 7. februāris

1917. gada 25. janvārī pēc vecā stila
Laikraksta "Drywa" nodrukāts rakstnieka, publicista, vēsturnieka Ernesta Blanka /1894-1972/ raksts "Latwija vinojas", kurš izrasīja plašāku diskusiju par Latgales apvienošanos ar pārējo Latviju. Diskusijā iesaistījās Francis Kemps.
Diskusijas gaitā lakraksta publikācijās minēti no Latgales redzespunkta būtiskākie šķēršļi vienībai ar Vidzemi un Kurzemi: baltiešu materiālisms, politiskā verdzība, reliģiskā vienaldzība, baltiešu sieviešu tikumības pagrimums.
E.Blanks apgalvoja, ka būs brīva Latvija un baltieši un latgalieši apvienosies uz tautas ideāliem, nevis ekonomiskiem apsvērumiem,.
Diskusiju raksti publicēti nākošajos "Drywas" izdevumos.

Atsauces