Latgales dati

1987. gada 6. jūlijs

PSRS ZA Biosfēras padomes izbraukuma sesijā Rīgā 1987.gada 6.-7.jūlijā LPSR Valsts plāna komitejas priekšsēdētājs M.Ramāns publiski paziņo, ka republika atsakās no Daugavpils HES celtniecības. Spriedumu šajā lietā izteica akadēmiķes R.Kukaines vadītā HES celtniecība sprojekta papildus izpētes komisija.
Valdības viedoklis oficiāli izteikts lēmumā "Par Daugavpils HES likteni" 1987. gada 9. jūlijā.

Atsauces