Latgales dati

1861. gada 15. jūlijs

1861. gada 3. jūlijā pēc vecā stila
Baznīcai un prāvesta uzturēšanai muižnieks Plāters - Zibergs piešķīra 33 desetīnas. Celtniecības darbi pārtraukti uz 20 gadiem. Par cēloni literatūrā tiek minēts līdzekļu trūkums, kas radies dzimtbūšanas atcelšanas rezultātā. Darbi atsākti 1881. gadā.
Baznīca iesvētīta 1882. gada vasarā. 1896. gadā to konsekrēja Mogiļevas bīskaps Francišeks Albins Simons.
1938. gadā prāvesta V.Treibšo vadībā veikts remonts, pārsvarā krāsošanas darbi.

Atsauces
  • “Draudžu vizitacija 1935.godā.” Katõļu Dzeive, 1936. Nr.3, 94. lpp.
9b6baa47d12654fc36aea1948bdd7a930f7fca18
72bdcbdaaad13f3b778fcc55bcc3e73482fbd230