Latgales dati

1926. gada 26. marts

Daugavpilī dibināts šaha klubs. Par tā vadītāju ievēlēts ārsts ķirurgs Nikolajs Kataļimovs. Par goda priekšsēdētāju ievēlēts pilsētas galva Jānis Volonts. Dibināšanas sanāksmē piedalās ap 30 biedru. 1936.gadā par kluba priekšsēdētāju ievēlēts {G.Tīzenhauzens. Klubā darbojās, veica sekretāra pienākumus tiesu izplidītājs Ernests Budļevskis - šahistu dinastijas pārstāvis. Pazīstams viņa dēls šahists Bruno Budļevskis, dzimis 1920. gadā Salienā.
Vēl pirms tam Daugavpilī kopš 1925.gada 8.marta pastāvēja šaha sekcija pie Latviešu jaunatnes savienības. Sekciju vadīja arī N.Kataļimovs.
Šaha kluba telpas bija iebraucamajā ielā 4, kur izvietojās toreiz arī Daugavpils latviešu biedrība pirms pārcelšanās uz Vienības namu. Vēlāk klubs izvietojās Februāra ielā 4/6/, Lāčplēša ielā 16 (trešajā stāvā).
30.gados kluba sekretārs bija Vitkovskis, vienlaicīgi Latviešu biedrības ekonoms.
30. gados Daugavpils šaha komandas (DISK, Harfa, Šaha klubs) cīnījās par Polijas konsula dāvāto kausu, kuru iegūšanai bija jāuzvar 3 turnīros. Daugavpils šaha klubs 30. gados rīkoja pilsētas meistarsacīkstes šahā.
1936. gadā Daugavpils šaha klubs uzņemts Latvija šaha savienībā.

Atsauces
  • “Jauns klubs.” Daugavas Vārds. 1926. 29. marts.
  • “Jauna vadība Daugavpils šaha klubam.” Latgales Vēstnesis. 1936. 24. janvāris.