Latgales dati

2012. gada 26. marts

Romā, Laterāna Pontifikālās Universitātes Baznīcas Kanonisko tiesību fakultātē Mihails Sivickis (Andrupenes un Pušas prāvests) aizstāv promocijas darbu "Priestera Franča Trasuna ekskomunika un reabilitācija". Iegūts doktora grāds Baznīcas Kanoniskajās tiesībās ar novērtējumu "summa cum laude" (90/90) un tiesībām publicēt darbu itāliski un latviski.
Darba vadītājs - prof. mons. J.M. Arroba Conde; līdzvadītāji - prof. M. Nacci un prof. M. Riondino.

Atsauces