Latgales dati

2012. gada 29. jūnijs

Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 115) notiek Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā aizstāvēti pirmie promocijas darbi pedagoģijā.
Disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvRēzeknes Augstskolas (RA) doktora studiju programmas „Pedagoģija” divas doktorantes Svetlana Ušča un Ilga Prudņikova. Doktora studiju programma „Pedagoģija” Rēzeknes Augstskolā uzsākta īstenot 2008.gadā, programmas direktore ir profesore Velta Ļubkina.

Atsauces
  • “Pirmie promocijas darbi pedagoģijā.” Rēzeknes Vēstis. 2012. 26.jūnijs.