Latgales dati

1945. gada 12. aprīlis

Oficiālie materiāli uzrāda pirmo izpildkomitejai iesniegto sūdzību sakarā ar birokrātisko patvaļu. Ar to tiek atklāts sūdzību reģistra žurnāls.

Atsauces
  • Daugavpils valsts zonālais arhīvs, 202.f., 2.apr., protokols nr.17, 60.lpp.