Latgales dati

1945. gada 22. marts

Kara beigās tilts (Vienības tilts) tika sagrauts, atkāpjoties vācu armijai.
Avoti liecina, ka lēmums par tilta atjaunošanu pieņemts Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas un Latvijas PSR Tautas komisāru padomes kopīgā sēdē 1944. gada 23.decembrī. Lēmumā norādīts izpildes laiks - 1945. gada 15. marts. Vienības tilts šajā slepenajā dokumentā minēts kā "augsta ūdenslīmeņa tits" (высоководный мост). Tāds tilta nosaukums dokumentos lietots tikai vienu reizi. Lēmums paredzēja materiālu un darba resursu mobilizāciju (2500 kub.m. kokmateriālu, 200 tonnas cementa, 120 tonnas metāla, 200 zirga pajūgu).
Sākotnēji tilts atvērts militārajam vajadzībām.
Tilta kāda daļa bijusi no koka, jo 1957. gadā Daugavpils presē apspriests jautājums par šo koka konstrukcijas nomaiņu.
Mūsdienās ir saglabāti sākotnējā tilta balsti.
"Latvijas tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā" (1966): "Padomju Armijas daļas atjaunoja hitleriešu uzspridzināto tiltu pāri Daugavai Daugavpilī, ko nodeva ekspluatācijā 1945. g. 25. martā dienas pirms termiņa. 83 dienās atjaunotā tilta nodošana ekspluatācijā bija jauna liela karavīru un iedzīvotāju uzvara."
3 mēnešu darbos tika nodarbināta ar Kalupes iedzīvotāja Monika Soma, Henriha Soma radiniece (tēva māsa). Ir rakstītas atmiņas.
Saspridzinātais Daugavpils dzelzceļa tilts atjaunots 1949. gada 9. martā.

Atsauces
  • Daugavpils valsts zonālais arhīvs, 202.f., 2.apr., protokols nr.12, 36.lpp.
  • Latvijas Valsts arhīvs, 101.f. (LK (b) partijas biroja, plēnuma sēžu protokli), 3. apr. 234.-235.lp.
  • Latviešu tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā (1941-1945). Rīga: Zinātne, 1966. 548. lpp.
520694c96c1f3504390dd817283508ab4c5c6c60
E629a9b241dfaa37a99df2bda82ef522252ab0b2
E2005d4730e9c9914fbdcf6a9bac8508220d0ae6
14d636560351cae86d7bf9fd18abd081e3e60570