Latgales dati

1940. gada 13. jūnijs

Ministru kabinets nolemj:
1. Dzēst Daugavpils Latviešu biedrības parādu Hipotēku bankā (240 000 ls) sakarā ar Vienības nama celtniecību.
2. Pieslēgt Ķeguma spēkstacijai Latgales 200 lauku saimniecības.
3. Uzsākt pētniecības darbus jaunas spēkstacijas būvniecībai Latgalē.
Sakarā ar politiskajām pārmaiņām ziņu par lēmumu izpildi pietrūkst.