Latgales dati

1923. gada 12. aprīlis

Centrālā zemes komisija izskata kārtējos zemes pieprasījumus, tostarp arī Latgalē Daugavpils apriņķa Kalupes pagastā.
1922. gada sākumā Arendoles muižas augļu dārzu par 15.000 rbļ. nopirka Juris Pabērzs.