Latgales dati

2012. gada 15. marts

Parakstīts akts par ēkas nodošanu ekspluatācijā. Projekts uzsākts 2010.gada 3.novembrī. 2011.gada 16.augustā noslēgts būvdarbu līgums ar būvsabiedrību "RBSSKALS".