Latgales dati

2012. gada 29. marts

Pēc Valsts prezidenta Andra Bērziņa 2011. gada oktobrī ieviestās tradīcijas uz Rīgas pili tika aicināti tie novadi un pagasti, kuriem bija izstrādāti un likumā noteiktajā kārtībā saskaņoti savas pašvaldības ģerboņi.
Ģerboņus saņēma 10 novadi - Alojas, Ādažu, Auces, Iecavas, Inčukalna, Kocēnu, Pārgaujas, Preiļu, Rucavas un Siguldas, kā arī Kārķu pagasts.
Preiļu novadu pasākumā pārstāvēja Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle, Preiļu novada Kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis unnovada simbols – krauklis (tā lomā - kultūras centra speciāliste Ināra Urča). Ģerboni izsatrādājis Vladimirs Ladusāns.
Preiļu novada ģerbonī ir attēlots zelta laukā melns krauklis, aiz tā kreisajā pusē zaļa četrlapu āboliņa lapa.
Novada ģerboni 2006.gadā apstiprināja Preiļu novada dome.

Atsauces