Latgales dati

1927. gada 29. maijs

Daugavpils baltkrievu ģimnāzija svin 5 gadu pastāvēšanu.
Skolas organizēšanā 1922. gadā piedalījās Jānis Kraskovskis. Par skolas organizētāju iecelts 1922. gada 5. aprīlī ar Latvijas izglītības ministra A. Dauges rīkojumu.
Skolas pārziņi:
Jānis Kraskovskis, Lietuvas pavalstnieks /1922-/
Porfirijs Žerdijs (arī Žredi), Ukrainas pavalstnieks /1925/,
Sergejs Saharovs /1925/
Jāzeps Čamanis /1932-/.
Skolai apsveikumu un savu portretu atsūta izglītības ministrs Rainis.
1925. gadā pievienota Ludzas baltkrievu vidusskola, kas likvidēta niecīgā skolēnu skaita dēļ.
Ģimnāzijas (vidusskolas) skolotāji - Andrejs Jakubeckis (Lietuvas pavalstnieks), Jāzeps Gailevičs (ticības mācība). Maksims Gareckis (Polijas pavalstnieks), V.Piguļovskis, Mihails Zamorins (Polijas pavalstnieks), Jānis Sarma.
Skola izvietota Varšavas ielā 16. Pie skolas ēkas 1997. gadā sakarā ar skolas 75 gadiem piestiprināta piemiņas plāksne.

Atsauces
  • “Ābola, M. Rainis un baltkrievi.” Grām.: Raiņa gadagrāmata 1973. Rīga: Liesma, 1975. 112.lpp.
  • “Vietējas zinas.” Daugavpils ziņas. 1927. 10. jūnijs.