Latgales dati

2012. gada 16. marts

Andrupenes Tautas namā noris diska "Ondrupinis Roksti" kopīga noskatīšanās.
Tas ir bilingvāls izziņas un mācību materiāls, kas domāts skolām, bibliotēkām, novada kultūrvēstures un folkloras pētniekiem un interesentiem. Tajā ir pāri par 1000 vienībām savāktais folkloras materiāls, kas ilustrē Dagdas novada Andrupenes pagastu. Materiālu ir savākuši Rēzeknes Augstskolas folkloras ekspedīcijas dalībnieki.
Pirms tam ir iznākuši diski: „Cyblys meiklis” (2009) un „Aulejis anekdoti” (2010).