Latgales dati

1919. gada 28. marts

28. marta agrā rītā (plkst. 4) Daugavpils cietokšņa tuvumā nošauti 98 cilvēki. Tas bija asiņainākais lielinieku pastrādātais noziegums Latvijas teritorijā P. Stučka padomju valdības laikā.
Par akciju 30. martā vietējā laikrakstā "Krasnoje znamja" informēja kārtības sargāšanas komisija (tā sevi dēvēja dokumentos), publicējot nošauto divus sarakstus - "baltgvardi un spiegi" (76 personas) un "huligāni, laupītāji, slepkavas" (22 personas).
Spriedumā minēto saraksts
(oriģinālvalodā / mūsdienu transkripcija / latviešu valodā / paskaidrojumi):
1. Генц Николай / Николай Генц / Nikolajs Gencs
2. Поль Александр / Александр Поль / Aleksandrs Pols
3. Орукс Эдуард / Эдуардс Орупс / Eduards Orups, sakrīt ar nr. 63
4. Ермолаев Михаил / Михаил Кондратьевич Ермолаев / Mihails Jermolajevs
5. Каменский Михаил / Михаил Каменский / Mihails Kamenskis
6. Гофман Ромуальд / Ромуальд Гофман / Romualds Gofmans
7. Попов Анатолий / Анатолий Попов / Anatolijs Popovs
8. Пелюхов Михаил / Михаил К. Пелехов / Mihails Peļehovs
9. Беляев Яков / Яков Кириллович Беляев / Jakovs Beļajevs
10. Попов Александр / Александр Попов / Aleksandrs Popovs
11. Козловский Михаил / Михаил Козловский / Mihails Kozlovskis
12. Масальский Антон / Антон Масальский / Antons Masaļskis
13. Рева Иван / Иван Рева / Ivans Reva
14. Зинкель Евгений / Эйжен И. Зинкель / Eižens Zinkels
15. Иогансон Вольдемар / Вольдемар Иогансон / Voldemārs Johansons
16. Брант Артур / Артур Брант / Arturs Brants
17. Кельрус Станислав / Станислав Кельрус / Staņislavs Ķeļruss
18. Анкуне Адам / Адам Анкуне / Ādams Ankūne
19. Василевский Пётр / Пётр Василевский / Pjotrs Vasilevskis
20. Мухамендриков Харлампий / Харлампий Мухамендриков / Harlampijs Muhamendrikovs
21. Цирш Станислав / Станиславс Циршс / Staņislavs Ciršs, arī Cirsis
22. Филиппенко Модест / Модест Филипёнок (Вештер) / Modests Filipenko, arī Filipjonoks (Vešters)
23. Подскош Сильвестр / Сильвестр Подскочий / Silvestrs Podskočijs
24. Димкин Викентий / Викентий Димкин / Vincents Dinkins?
25. Аншу Иван / Янис Айшпурс? / Jānis Aišpurs /
26. Рам Павел / Павелc Рамc / Pāvels Rams
27. Пожарская / Мария Пажарская / Marija Požarska
28. Левитан Эвель / Эвель Левитан / Evels Levitāns
29. Ермолович Николай / Николай Ермолович / Nikolajs Jermolovičs
30. Кляцкин - Г.Я. Кляцкин? / Kļackins
31. Бегам Даниил / Даниил Бегам / Daniils Begams
32. Михайлов Лазарь / Лазарь Михайлов / Lazars Mihailovs
33. Цитович Василий / Василий Цитович / Vasilijs Citovičs
34. Глинский Исидор / Петрович Глинский / Izidors Glinskis
35. Калита Иван / Иван Калита / Ivans Kalita
36. Горкин Степан / Степан Горкин / Stepans Gorkins
37. Никитин Василий / Василий Ипатьевич Никитин / Vasilijs Ņikitins
38. Струмилов Валерьян / Валерий Струмилов / Valērijs Strumilovs
39. Коханович Адам / Адам Коханович / Ādams Kohanovičs
40. Коханович Афанасий / Афанасий Коханович / Afanasijs Kohanovičs
41. Толстов Семен / Афанасий Егорович (Георгиевич) Толстов / Afanasijs Tolstovs
42. Цирш Константин / Константинc Циршc / Konstantins Ciršs
43. Бочкур Антон / Антонc Бочкурc / Antons Bačkurs
44. Гражуль Петр / Петерис Гражулис / Pēteris Gražulis
45. Рутко Бронислав / Брониславс Руткa / Broņislavs Rutka
46. Пакуль Иван / Янис Покулис / Jānis Pokulis
47. Димкин Павел /Павелc Динкинc / Pāvels Dinkins
48. Димкин Егор / Егор Динкинc / Juris? Dinkins
49. Поз Донат / Донатc Посс / Donats Poss
50. Бонар Модест / Модест Бейнарович? / Modests Bondars, arī Beinarovičs
51. Альтур Иван / Янис Айшпурс / Jānis Aišpurs sakrīt ar nr. 25
52. Рутко Болеслав / Брониславс Рутко / Boļeslavs Rutko / sakrīt ar nr. 45
53. Кержо Станислав / Станиславс Циршс / Staņislavs Ciršs, arī Cirsis / sakrīt ar nr. 21
54. Балькур Антон / Антонc Бaчкурc? / Antons Bačkurs / sakrīt ar nr. 43
55. Нарушевич Альберт / Албертc Нарушевичc / Alberts Narusevičs
56. Тирш Винцент / Викентйй Циршс / Vikentijs Ciršs
57. Васюков Алексей / Алексей Иванович Васюков / Vasjukovs Aleksejs
58. Фридланд Файвич / Файвич Фридланд / Faivišs Fridlands
59. Болейша Антон / Антон Казимирович Болейшо / Antons Boleišo
60. Исполатинский / Орест Иванович Исполатинский / Orests Ispolatinskis
61. Говорович / Михаил Капитонович Говорович / Mihails Govorovičs
62. Валенберг / Валенберг / Valenbergs
63. Орум / Донат Оруп / Donats Orups
64. Белявский / Владимир Фёдорович Белявский / Vladimirs Beļavskis
65. Фрейгель / Фрейгель / Freihels
66. Козловский / Козловский / Kozlovskis
67. Балуль / Винцент Балюль / Vincents Balulis
68. Кузин / Кузин / Kuzins
69. Ромуль / Донат Ромуль / Donāts Romuls
70. Сташин / Франциск Сташанc / Francisks Stašāns
71. Буткевич Антон / Антон Иванович Буткевич / Antons Butkevičs
72. Курмилев / Тимофей Кирилович Курмелев / Timofejs Kurmeļovs
73. Румянцев Федор / Феодор Филиппович / Румянцев Fjodors Rumjancevs
74. Мовшензон Яков / Яков Львович Мовшенсон /Jakovs Movšensons
75. Кузнецов Никита / Никита Григорьевич Кузнецов / Nikita Kuzņecovs
76. баронесса Остен-Сакен / Остен-Закен / Osten - Zakena
...
Saraksta turpinājums - "huligāni, laupītāji, slepkavas"
77. Селицкий Минай / Минай Селицкий / Minajs Selickis
78. Васильев Иван / Иван Васильев / Ivans Vasiļjevs
79. Ципленков Еремей / Еремей Ципленков / Jeremejs Cipļjonoks
80. Лаца Исидор / Исидор Лаца / Izidors Laca
81. Парамонов Сисой / Сисой Парамонов / Sisojs Paramonovs
82. Парамонов Прохор / Прохор Парамонов /Prohors Paramonovs
83. Шпунгин Герман / Герман Шпунгин / Germans Špungins
84. Конюш Томан / Томан Конюш / Tomans Konošs
85. Конюш Геронтий / Геронтий Конюш / Gerontijs Konošs
86. Конюш Зася / Зася Конюш / Zasja Konošs
87. Поплавский Иосиф / Иосиф Поплавский / Josifs Poplavskis
88. Лещев Иван / Иван Лещев / Ivans Leščovs
89. Тримайлов Сигней / Сигней Тримайлов / Signejs Trimailovs
90. Дорофеев Порфирий / Порфирий Дорофеев / Porfirijs Dorofejevs
91. Тремайлов Иван / Иван Тремайлов / Ivans Treimalovs
92. Маляцкий Ханон / Ханон Маляцкий / Hanons Maļackis
93. Кальван Иосиф / Иосиф Кальван / Josifs (Jāzeps) Kalvāns
94. Романов Дионисий / Дионисий Романов / Dionisijs Romanovs
95. Строганов Михаил / Михаил Строганов / Mihails Stroganovs
96. Калган Иван / Иван Калган / Ivans Kalgans
97. Чернышев Феоктист / Феоктист Чернышев / Feaktists Černiševs
98. Ростов Дионисий / Дионисий Ростов / Dionisijs Rostovs

Sarakstā ir 16 Asūnes iedzīvotāji un 5 Krāslavas katoļu draudzei piederīgie (Vincents Balulis, Donāts Orups, Marija Požarska, Donāts Romulis, Francisks Stašāns).
Dažiem izdevās izglābties, tostarp diviem Asūnes pagasta zemniekiem Pēterim Gražulim un Vincentam Cirsim,
Daugavpils iedzīvotājam, inženierim Eiženam Zinkelam, kurš 20. gadu sākumā kļūs par Daugavpils pilsētas galvu. Izglābies arī daugavpilietis Mihails Peļuhovs un Mihails Jermolajevs, kuru tomēr atrada un nošāva.
Bojā gājušo vidū bija:
Jānis Pokulis, zemnieks no Asūnes, Daugavpils Universitātes profesora Jāņa Pokuļa vectēvs
Viens no 1919. gada terora aculieciniekiem Daugavpilī bija Jānis Ezergailis.
2019. gada 28. martā notikuma atcerei tika veltīta novadpētnieciska konference Konference “Ateistiskā ideoloģija un moceklība: notikumi Daugavpilī 1919. gada martā. Cilvēki, likteņi”.

Atsauces
0ef4ab255a5d6ae55d36bc6ccde0d308b03b57bb
D9d65849e8d5c1f06ab84db6d29822ae50a85ce6