Latgales dati

2011. gada 15. februāris

DCDC idejas autors ir Daugavpils Universitātes (DU) Latgales Pētniecības institūta (LPI) domubiedru grupa Henriha Soma vadībā. Grupas dalībnieki ir iesaistīti cietokšņa izpētes, renovācijas un restaurācijas aktivitātēs, kā rezultātā ir uzkrātas interesantas vēstures liecības un savākts daudzveidīgs materiāls par Dinaburgas cietoksni. DCDC darbā ir iesaistīti vēstures bakalaura, maģistra un doktora studiju programmā studējošie.
DCDC mērķis – apzinot cietokšņa daudzveidīgo mantojumu un aktivitātes cietokšņa restaurācijā un apsaimniekošanā, sekmēt Dinaburgas cietokšņa integrāciju mūsdienu Eiropas cietokšņu tīklā.
DCDC uzdevumi:
- apkopot jaunāko informāciju par aktivitātēm saistībā ar Dinaburgas cietoksni un publicēt to virtuālā vidē;
- veikt cietokšņa vēsturisko izpēti;
- popularizēt cietokšņa izpētes un apsaimniekošanas pieredzi;
- sekmēt sabiedrības, īpaši studējošo, iesaisti cietokšņa aktivitātēs.

Atsauces