Latgales dati

1949. gada 19. augusts

Pēteris Gadzāns bija Pušas un Andrupenes draudzes prāvests. Miris ieslodzījumā 1949. gada 4. septembrī.

Atsauces
  • Ludženiece, A. “Totalitārais padomju režīms Latvijas teritorijā un Latvijas katoļu Baznīca: 1944.-1964.” Latvijas Vēsture. Jauno un jaunāko laiku vēsture, 2000. Nr. 4 (40): 20.-28.lpp.