Latgales dati

1945. gada 9. janvāris

9. un 10.janvārī arestēti priesteri: Alfons Pastors, Heinrihs Trops, Ādolfs Tarbunas. Ir aprēķini, ka padomju laikā arestēti 82 priesteri, 7 no tiem nošauti vai nogalināti, 12 miruši ieslodzījuma vietās.

Atsauces
  • Ludženiece, A. “Totalitārais padomju režīms Latvijas teritorijā un Latvijas katoļu Baznīca: 1944.-1964.” Latvijas Vēsture. Jauno un jaunāko laiku vēsture, 2000. Nr. 4 (40): 20.-28.lpp.