Latgales dati

1988. gada 26. oktobris

Latgales kultūras biedrības dibināšanas sanāksme. Laikraksts "Padomju Jaunatne" publicēja "Atklāto vēstuli latgaliešiem".
Izvilkums no vēstules: [...] Tāpēc atsaucieties, vai Jūs vēlaties, paturot, protams, ari latviešu literāro valodu, kopt sevi latgallskumu. saglabāt savu senču tradīcijas? Vai mums ir vajadzīgs latgaliešu valodā kalendārs, literārā mantojuma gadagrāmata, varbūt arī kāda avīze? Vai Jūs vēl gribat lasīt latgaliski? [...]
Vēstuli 1988. gada 18. oktobrī parakstīja: ANNA RANCĀNE, JANĪNA KURSĪTE, ILONA SALCEVIČA, VITOLDS VALEINIS, ANTONS BREIDAKS, VIKTORS IVBULIS, OSVALDS KRAVALIS, PĒTERIS LAIZĀNS, JĀNIS STREIČS, ANDRIS VĒJANS, BĒRTULIS PIZIČS, ĒVALDS VALTERS, JĀNIS PAUKSTELLO. HARIJS LIEPIŅŠ

Atsauces
  • Latvijas Kultūras fonda gaduraksti. 1987-1988. Rīga: Avots, 1991. 229.lpp.
  • “Atklātā vēstule latgaliešiem.” Padomju Jaunatne. 1988. 26. oktobris.