Latgales dati

1988. gada 26. februāris

Daugavpilī 25.-26.februārī noris sarīkojums "Savai Daugavai". Piedalās Daugavpils un rajona iedzīvotāji, Latvijas, Baltkrievijas zinātnieki, pašdarbnieki un mākslinieki.
Latvijas televīzija sagatavoja un aprīlī rādīja speciālu raidījumu.

Atsauces
  • Latvijas Kultūras fonda gaduraksti. 1987-1988. Rīga: Avots, 1991. 221.lpp.
  • “UZMANĪBA DAUGAVPILIJ.” Dzimtenes Balss. 1988. 24. marts.
  • Rožukalne, A. “Galvenais — kultūras aizsardzība.” Padomju Jaunatne.