Latgales dati

1920. gada 10. augusts

Šī datuma preses ziņa:
Laikrakstā "Valdības Vēstnesis" publicēts Latvijas armijas sanitārās pārvaldes uzsaukums "Pilsoņi, sargaties no asinssērgas (dizentērijas)!"
Visvairāk slimnība izplatīta Latgalē.
Pirms tam, 9. augustā rīkojumu izdeva Veselības departaments. Par noteikumu neievērošanu sods - 10.000 rbļ. vai 6 mēn. cietums.
Pēc ārsta atzinuma Pirms tam Latgalē bijusi izsituma tīfa izplatība. Pēc tā atslābuma sākusies dizentērijas (asinssērga, asiņainā caurej) epidēmijas. Par epicentru kļuva Poliščinas (Šķaune) apkārtne, kur 2 draudzēs miruši 93 cilvēki. Slimība izplatīta mājās, kas izvietotas ceļā uz Krieviju. Dizentērija atklāta arī Osvejas apkārtnē. Dizentērijas izplatību sekmēja arī apdzivoto vietu tuvums Latgalē. Slimība mazinājusies augustā līdz ar aukstāka laika iestāšanos.
Ievērojamu palīdzību slimība sapkarošana sniedza ASV Sarkanais
krusts, kurš ierīkoja nometnes (barakas) Daugavpilī, Rēzeknē, Poliščinā, Pasienā. Daugavpils punktam bija jāapgādā arī Augškurzemi (Sēliju).
1920. gada oktobra beigās prese ziņoja, ka asinssērgas izplatība nenotiek.

Atsauces
  • “Pilsoņi, sargaties no asinssērgas (dizentērijas)!” Valdības Vēstnesis. 1920. 10. oktobris.
  • Rubins, A. “Dizentērija Latgalē.” Latvijas Vēstnesis. 1920. 24. septembris.
  • “Amerikas Sarkanā krustu darbība.” Latvijas Vēstnesis. 1920. 16. septembris.