Latgales dati

1921. gada 25. oktobris

Sākotnēji atvērta Polkoronas 1. pakāpes skola Vidsmuižas pagastā. 1936./1937. mācību gadā pārtapa par Dravnieku pamatskolu. Pirmais skolas pārzinis bija Aloizs Stafeckis. Viņš bija beidzis tirdzniecības skolu Rēzeknē, mācījies Pēterpils garīgajā seminārā, tehnikumā un beidzis skolotāju sagatavošanas kursus. Skolotājs bija arī čakls un kārtīgs saimnieks – stādīja augļu kokus, košumkrūmus, apkopa apmēram 40 bišu saimes. Arī skola tāpēc ieguva tagadējo nosaukumu – Dravnieku skola.
Tagad tā ir skola Riebiņu novada Stabulniekos.

Atsauces
  • Znotiņš, J. “Dravnieku pamatskolai - 90!” Vietējā Latgales avīze. 2011. 4.novembris.
  • “Vēsture.” http://www.dravniekupamatskola.lv/vesture (06.11.2011).
  • “Dravnieku pamatskolai - 90.” Novadnieks. 2011. 11.novembris [foto].