Latgales dati

2007. gada 1. aprīlis

Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā iekļauta Būvvalde, no jauna tika izveidota Pilsētplānošanas un Lietvedības un nodrošinājuma nodaļa, bet pilsētas galvenā mākslinieka dienests pārveidojās par Pilsētvides nodaļu. Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā izveidots Informācijas birojs, kur pilsētas iedzīvotāji saņem informāciju būvniecības jautājumos, iepazīstas ar teritorijas plānojumu un detālplānojumiem, ka arī saņem informāciju par būvniecības publiskās apspriešanas pasākumiem