Latgales dati

2011. gada 25. oktobris

Valsts prezidents aizsāk jaunu tradīciju - novadu un pagastu ģerboņu svinīgu pasniegšanas ceremoniju. Pirmajā pasākumā aicināti arī Baltinavas novada pārstāvji.