Latgales dati

1990. gada 20. marts

Viļņas Universitātē Antons Breidaks aizstāv doktora disertāciju "Latviešu valodas latgalisko izlokšņu fonētika: diahronija un sinhronija".
Līdz tam A.Breidaks bija aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju, kas vēlāk pielīdzināta doktora disertācijai.

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 268.lpp.