Latgales dati

1970. gada 28. janvāris

Antons Breidaks aizstāv filoloģijas zinātņu kandidāta disertāciju "Augšzemnieku dialekta latgalisko izlokšņu dialektu leksika un tās vēsturiskie sakari".

Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 268.lpp.