Latgales dati

1944. gada 22. augusts

Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidijs iesniedza PSRS Augstākajai Padomei priekšlikumu pievienot Višgorodas, Kačanovas, Tolkovas pagastus KPFSR. Kā iemesls tiek minēts tas, šajā teritorijā lielākā daļa iedzīvotāju ir krievvalodīgie. 23. augustā PSRS AP prezidijs piekrīt LPSR APP lūgumam. Jau 22. augustā dekrētu apstiprināja LPSR AP 3. sesija, kura notika Daugavpilī.

Atsauces