Latgales dati

1921. gada 2. oktobris

Tādu lēmumu savā sēdē pieņēmusi Latgolas Skolotāju savienība valdes sēdē Daugavpilī. Izveidota žurnāla "Latgolas škola" redkolēģija no 5 cilvēkiem: V.Seile, A.Laurinoviča, H.Proņevska, F.Zeps, A.Garijone. Žurnāla pagaidu adrese izvietota Romanova ielā 35, Rīgā.
Žurnāls sāk iznākt 1921.gada novembrī, ta izdošana turpinās līdz 1938.gadam.

Atsauces
  • “Latgolas skolotāju biedrība...” Latgolas Vōrds. 1921. 19.oktobris.