Latgales dati

1962. gada 16. janvāris

Par LPSR kultūras ministru iecelts VLADIMIRS KAUPUŽS. Bija šajā amatā līdz 1986. gada 14. janvārim (26 gadi, 10 mēneši, 24 dienas). Tas bija viens no ilgākajiem ministra stāžiem Padomju Latvijā.
Līdz tam kultūras ministrs bija Voldemārs Kalpiņš, pēc 1986.gada ministra amatā bija Jāzeps Barkāns.

Atsauces
  • “Latvijas PSR Augstākās Padomes Prazidija DEKRĒTS Par b. Vl. Kaupuža iecelšanu par Latvijas PSR kultūras ministru.” Cīņa. 1962. 17.janvāris.
  • “Latvijas PSR Augstākās Padomes LĒMUMS PAR LATVIJAS PSR AUGSTĀKĀS PADOMES PREZIDIJA DEKRĒTU APSTIPRINĀŠANU PAR DAŽU LATVIJAS PSR VALDĪBAS LOCEKĻU ATBRĪVOŠANU UN IECELŠANU.” Cīņa. 1986. 22.jūlijs.