Latgales dati

2008. gada 27. februāris

Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centrs (vad. prof. I.Saleniece) sagatavojis un izdevis dažu Daugavpils un Ilūkstes apriņķa deportēto dzīvesstāstus "1949.gada 25.marts izvesto balsis". Izdevumā ir 400 lpp.

Atsauces
  • 1949.gada 25.martā izvesto balsis. Dažu Daugavpils un Ilūkstes apriņķa deportēto ģimeņu likteņi mutvārdu vēstures avotos un arhīva dokumentos. Daugavpils: Saule, 2008. 399 lpp.