Latgales dati

2003. gada 14. jūlijs

Gleznas restaurāciju akceptē Polijas Kultūras mantojuma ārzemēs centrs Varšavā. Programma nosaka darba apjomu, secību. Programma akceptēta arī Latvijā. Tās izpilde sākta 2003. gada septembrī. Restaurācija, ko veic poļu speciālisti, pabeigta 2006. gada 25. jūlijā. Iesvētīta sv. Donota godināšanas dienā.

Atsauces
  • Šervinska, K. “Ieskats Krāslavas sv. Ludviga Romas katoļu baznīcas centrālā altāra restaurācijas gaitā un vēsturē.” Grām.: Konference "Krāslavas Garīgais seminārs - pirmā augstskola Latvijā. Latgales kultūras centra izdevniecība, 2007. 33.-37.lpp.