Latgales dati

1908. gada 16. aprīlis

Vietējā pagasta namā notiek pirmā biedru kopsapulce. Piedalās 34 klātesošie. Biedrības priekšnieks I.Elmanis.
1913. gada 15. augustā (v. st.) iesvētīts biedrības nams. Tā laika publikācijās šis nams nosaukts par pirmo biedrības namu Latgalē.
1914. gadā atvēra tautas lauksaimniecības skolu. Iesvētīta 1914. gada 10. novembrī (v. st.)

Atsauces
  • Bušs, P. “Krustpils lauksaimniecības biedrība.” Jēkabpils Vēstnesis. 1938. 24. marts.
  • “Vietējās ziņas.” Dzimtenes Vēstnesis. 1914. 27. novembris.
  • “Krizburgas Lauksaimneecibas Beedribas nama eeswehtischana.” Sadzīve. 1913. 15. augusts.
  • “Krustpils. Lauksaimniecības biedrības nams, [191-].” http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/25294/ (07.04.2020).
  • “Krustpils lauksaimniecības biedrības un skolas ļaudis, 1925-05.” http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/27054/ (07.04.2020).
80c0b7439cc27607f467a89dbc02c7a2fbaea528