Latgales dati

2009. gada 23. decembris

Biedrības darbības mērķi ir: rosināt sabiedrības interesi par tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un veidošanu, palīdzot atgūt pašapziņu, apzinoties sevi par garīgi bagātu tautu; iesaistīt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus pagasta dzīves aktivitātēs; sadarboties ar citām NVO un iedzīvotāju interešu grupām, dibinot kontaktus, iesaistoties dažādās aktivitātēs, izzināt un gūt priekšstatu par interešu daudzveidību, oriģinalitāti un piedāvātajām iespējām.

Atsauces