Latgales dati

1947. gada 5. jūlijs

Ļeņina kolhozu dibināja Ciblā pagasta zemnieki.

Atsauces
  • Trojanovskis, V. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena. 2. izd. Ludza: A.Rancāna izd., 2004. 52.lpp.