Latgales dati

2011. gada 18. aprīlis

Izdevumu "Vladimirs Gorskis (1909–1981). Dzīve un darbs" sagatavoja Daugavpils Universitātes muzejs sadarbībā ar pedagoģijas doktori Eleonoru Terēziju Vaivodi. Tas veltīts Vladimiram Gorskim, pirmajam Daugavpils Valsts skolotāju institūta mācībspēkam ar zinātnisko grādu. 1945. gadā V. Gorskis uzsāka darbu Daugavpils Skolotāju institūtā (DSI), turpināja Daugavpils Pedagoģiskā institūtā (DPI) kā vecākais pasniedzējs /1954–1981/, docents /1965/. Bijis DSI Dabaszinātņu un ģeogrāfijas fakultātes dekāns /1945–1946/, Dabaszinātņu katedras vadītāja p. i. /1945–1946/ un DPI Dabaszinātņu katedras vadītājs /1961–1962/. Veica pētījumus bezmugurkaulnieku zooloģijā.

Atsauces
  • Stapķeviča, Z. “18.04.2011. „Vladimirs Gorskis (1909–1981). Dzīve un darbs".” http://du.lv/lv/info_presei/articles/1710 (28.04.2011).
  • Vladimirs Gorskis (1909-1981). Dzīve un darbs. Daugavpils Universitāte: Saule, 2011. 60 lpp. (Fotogrāfijas. Atmiņas. Fakti.).