Latgales dati

2011. gada 14. aprīlis

Sergeja Osipova promocijas darbs aizstāvēts Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē. Tēma - „Biomasas ģeneratorgāzes darvu analīzes metožu izveide”. Recenzenti: Dr. chem. Andris Andersons, Dr. chem. Modris Drille, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš.